ILearn2Main Banner
Untitled Document

Work package 1

Yrkesutbildningens behov för lärare och elever

Mål:

- Att undersöka den nuvarande situationen avseende behovet av
kunskaper inom ledning av underhåll för lärare och elever
- Att specificera målen med yrkesutbildning


Work package 2

Specifikation avseende utbildningsmaterial och dess utseende

Mål:

-  Att specificera utbildningsmål och läroplan
-  Att specificera och utforma utbildningssystemet
-  Att specificera och utforma utbildningens mål


Work package 3

Utbildningshjälpmedlet

Mål:

-  Att användaranpassa och leverera ett utbildningssystem för                     underhållsledning för den aktuella målgruppen
-  Att för den specificerade målgruppen utveckla en lämplig              utvärderingsmodell avseende kompetensen
-  Att införa ett utvärderingshjälpmedel baserat på modellen


Work package 4

Utveckling av utbildningsmaterial och ordlista

Mål:

-  Att erhålla en ordlista för underhåll till utbildningsmaterialet
-  Att ta fram områdesindelat innehåll, läroplan och utbildningsmål som stöder den resultatorienterade utbildningen.


Work package 5

Försöksutbildning, Informationsspridning och Exploatering

Mål:

Denna del av projektet består av två aktiviteter (Försöksutbildning och Projektlansering).

Mål för Försöksutbildningen:

 1. Att på prov testa systemet med deltagande av aktuella
  målgrupper
 2. Att utvärdera utbildningsdokumentationen (behandlade avsnitt,
  svårighetsgrad, innehåll, kunskapskontroller, etc)
 3. Att utvärdera de möjligheter som systemet erbjuder (användbarhet, lätthet, utbildningsvägar, etc)
 4. Att utvärdera försöksutbildningen med hjälp av frågeformulär
  till deltagarna

Syftet med projektlanseringen:                                              

 1. Att attrahera / notera andra organisationer som är intresserade    
  av att sprida information om / införa utbildningsmaterialet
 2. Att säkerställa en långsiktig användning av resultaten genom
  partnernas medlemskap i internationella nätverk
 3. Att tillhandahålla möjligheter att överföra resultaten /
  kunnandet till intressenter från andra länder
 4. Att utveckla målgruppernas intresse (företag, relevanta
  avdelningar på universitet och högskolor, för att möjliggöra en
  affärsverksamhet för produkterna från iLearn2Main)
 5. Att utveckla intresset hos lämpliga organisationer i ett nätverk
  för iLearn2Main, på så sätt att nätverket vidmakthålls även 
  efter det att projektet slutförts.


Work package 6

Kvalitāte un projekta vadība

Mål:
 1. Att säkerställa ett effektivt samarbete mellan medverkande partners
 2. Att stödja kommunikation och organisation bland medverkande partners så
 3. Att projektet färdigställs inom krävd tid,
 4. Att lösa de problem som kan uppstå under projektets genomförande,
 5. Att organisera och genomföra ett strukturerat och effektivt utförande av arbetsuppgifterna,
 6. Att säkerställa att utbildningsmaterialet har bästa möjliga kvalitet, och karaktäriseras av innovativ utveckling,
 7. Att målen inom Leonardo-programmet tillgodoses.