ILearn2Main Banner
ILearn2Main - Partners

 

CETI/R.C.Athena

CETI/R.C.Athena - Research and Innovation Center in Information, Communication and Knowledge Technologies

Athena Research & Innovation Centre är det huvudsakliga forskningscentret i Grekland som fokuserar på informationsteknologi (ICT). The Cultural and Educational Technology Institute (CETI, www.ceti.gr) tillhör Athena Research Centre och bildades 1998 i Xanthi, Grekland, som ett oberoende forskningsinstitut, under ledning av generalsekretariatet för forskning och teknologi (Utvecklingsdepartementet). CETY har f n 35 anställda, inklusive 15 forskarstuderande. Aktuell forskning inom CETI utgörs av innovativa ICT-lösningar inom kultur och utbildning, datoriserade system, multimedia, virtuella tillämpningar, 2D och 3D bilder, samt personligt anpassad databehandling, och användningen av trådlös teknologi. Projektet iLearn2Main koordineras av chefen för avdelningen Computational Systems & Applications Department inom CETI, Dr. Christos Emmanouilidis.

Förutom projektkoordineringen är CETI/R.C.Athena: utvecklaren av utvärderingsverktyget för iLearn2Main; ledare av försöksutbildningen och informationsspridningen; medverkande i att definiera  utbildningsbehov och i utveckling av behovsanalys av kunskaper och utveckling av utbildningsinnehåll; översättning av projektresultat till grekiska; kvalitetsutvärdering.

 

Greece

Athena - Research and Innovation Center in Information, Communication and Knowledge Technologies, Cultural & Educational Technology Institute (Co-ordinator)

Address: Tsimiski 58, 57100, Xanthi, Greece

Contact Persons:

Dr. Christos Emmanouilidis
Head, Computational Systems & Applications Department
CETI/R.C.Athena
Project Co-ordinator

Ms Agapi Papakonstantinou (Researcher, Project Administration)

Mr Nikos Papathanassiou (Researcher, LMS Development)

Mr Petros Pistofidis (Researcher, Content Development)

telephone +30 25410 78787

fax +30 25410 63656

E-mail: chrisem, apapakon, npapatha, pistofid (at) ceti.gr

URL: http://www.ceti.gr