ILearn2Main Banner
ILearn2Main - Partners

 

Universitetet i Portsmouth utvecklades från Portsmouth and Gosport School of Science and Arts, som bildades 1869. F n har universitetet ca 2 200 anställda och ca 18 000 studeranden. Universitetet i Portsmouth är ett center för framstående utveckling inom utbildning, elevers erfarenheter och anställningsbarhet, forskning, kunskapsspridning och ledarskap. Portsmouths Business School har ca 200 anställda och 3 000 studeranden. Denna skola har väldigt många olika inriktningar på forskning om affärsmässighet inom olika branscher inklusive speciella centra för marina tillämpningar (CEMARE), ett annat centra för personalledning (CDIP), samt ett för företagsamhet, utveckling och kvalitet (CERI). Dessa centra är starkt kopplade till kunskapsöverföring med lokala små och medelstora företag. Universitetet i Portsmouth är initiativtagare till projektet iLearn2Main och är speciellt involverad inom: Utbildningsbehovet i UK; Utformning av studieplaner och utbildningsmodeller; Framtagning av utbildningsmaterial; Försöksutbildning och informationsspridning; Ekonomisk projektledning; Kvalitetsutvärdering.

 

United Kingdom

University of Portsmouth (Promoter)

Department of Strategy & Business Systems, Portsmouth Business School

Address: PO1 3DE, Portsmouth, UK

Contact Person: Prof. Ashraf Labib

+44 23 9284 4729

+44 23 9284 4037

E-mail: ashraf.labib (at) port.ac.uk

URL: http://www.port.ac.uk