ILearn2Main Banner
ILearn2Main - Partners

 

Atlantis

ATLANTIS Engineering har kunder från flera EU-länder. Dessa kunder utgörs av företag av olika typer och storlekar inom livsmedel, dryck, papper, kläder, datorer, telekommunikation, kemi, elektricitet, och liknande. Förutom konsultinsatser inom programvaruområdet, tillhandahåller ATLANTIS tjänster inom: TPM, underhållsorganisation, planering av hur produktion och förråd skall placeras, optimering av produktionslinjer, framtagning av indikatorer som ger information om bästa koordinering  och verksamhet av ett företags resurser.

ATLANTIS roll i projektet inkluderar: litteraturstudier, analys av utbildningsbehov, utveckling av utbildningsinnehåll, kvalitetsutvärdering, översättning av projektresultat till grekiska, försöksutbildning och informationsspridning.

 

ATLANTIS Engineering

Address: Antoni Tritsi 21, 57001, Thessaloniki, Greece

ATLANTIS ENGINEERING

Contact Persons:

Mr Cosmas Vamvalis
Ms Maria Dontsiou

telephone +30 2310 233 266

fax +30 2310 804 947

Email: vamvalis (at) abe.gr, dontsiou (at) abe.gr

URL: www.abe.gr