ILearn2Main Banner
ILearn2Main - Partners

iLearn2Main mērķgrupas aptver gan „pasniedzējus”, gan „studentus”. Pasniedzēju mērķgrupa ir personāls, kas iesaistīts ar pārvaldību saistītā apmācībā, pārvaldības konsultatīvajos pakalpojumos. Turpretī studenti var būt gan nodarbināti, gan nenodarbināti, arī mūžizglītības studenti, kuri ieņem vai kuri vēlētos ieņemt sekojošus amatus:

  • Vadības personāls: to vajadzības nosaka nepieciešamība pieņemt racionālus lēmumus, kas saistīti ar ražojošā aprīkojuma uzturēšanu un cilvēkresursu plānošanu.

  • Vecākais ražošanas personāls: to vajadzības saistītas ar nepieciešamību izdarīt pareizo izvēli, lai nodrošinātu adekvātu pārvaldības politiku un tehnoloģiskos risinājumus.