ILearn2Main Banner
ILearn2Main - Partners

 

CNIPMMR

The National Council of Small and Medium Sized Private Enterprises in Romania (CNIPMMR) är en icke statlig, icke politisk, icke vinstdrivande organisation för arbetstagare, som på nationell nivå representerar små och medelstora företag. Dess verksamhet består i att stödja och skydda de små och medelstora företagens intresse i Rumänien (antingen ekonomiskt, eller deras produktion, försäljning, finanser, juridik eller andra områden).  CNIPMMR bildades 1992, när nästan ingen i Rumänien visste vad en arbetstagarorganisation skulle vara. Trots att man startade från praktiskt taget noll, och med ett minimum av resurser, så har man konstant utvecklat nya strukturer, nya aktiviteter och attraherat allt fler individuella och kollektiva medlemmar från hela Rumänien.

CNIPMMR har 98 kollektiva medlemsorganisationer från hela Rumänien, som representerar ca 11 000 företag. CNIPMMR är medlem av UEAPME (European Union of Craft and Small and Medium Enterprises – www.ueapme.com) och WASME (World Association of SMES – www.wasmeinfo.org). Som medlem av UEAPME är CNIPMMR med i en dialog på europeisk nivå, deltagande I expertgrupper I UEAPME med avseende på aktiviteter I DG Education, DG Enterprise, DG Research, DG Social Affairs, DG Enlargement.

CNIPMMR organiserar varje år tre viktigaarrangemang: NATIONAL TOP OF PRIVATE COMPANIES IN ROMANIA, NATIONAL FORUM OF SMEs, THE PRIVATE ENTREPRENEURS’ DAY.

CNIPMMR, har genom sin omfattande medlemsbas en betydelsefull möjlighet att överföra och testa projektresultaten I iLearn2Main, samt utvärdera kvalitén i dessa resultat.

 

Romania

National Council of Small and Medium Sized Private Enterprises in Romania

Address: Walter Maracinearu Square, 1-3, 010155, Bucharest, Romania

Contact Person: Ms Mirabela Borcos

telephone +40 21 31291 98

fax +40 21 31266 08

E-mail: analiza.sondaje (at) cnipmmr.ro

URL: http://www.cnipmmr.ro