ILearn2Main Banner
ILearn2Main - Partners

 

LTP

Latvia Technology Park (LTP) bildades 1996. Det är 11 bildare i LTP inklusive Rigas Tekniska Universitet, Lettlands Universitet, Lettlands Finansdepartement, Riga stad, Lettlands handels- och industrikammare. Huvudinriktningarna för LTP är: a) att öka medvetenheten i Lettland och andra länder om befintlig intellektuell potential och forskningsberoende produkter; b) tillhandahålla uppstartningsstöd till små innovativa produktionsföretag, från ett urval av forskningsberoende produkter fram till implementering av ny teknologi, utveckling av specifika affärsplaner och de lagliga förutsättningarna för små företag; c) utbildning av nya specialister och elever och deras medverkan i innovativa aktiviteter; d) söka samarbetspartners och investerare i Lettland och andra länder; e) organisera seminarier och konferenser för information och utbildning.

LTP har deltagit i mer än 15 europeiska projekt, 5 multinationella projekt och 20 lokala projekt. Erfarenheten och mängden av LTP:s aktiviteter säkerställer en framgångsrik och målinriktad försöksverksamhet av utbildningsverktyget iLearn2Main och dess innehåll i Lettland. LTP har här en omfattande och betydelsefull överföringsmöjlighet av projektets resultat och utvärderingen av dess kvalitet.

 

Latvia

Latvia Technology Park

Address: Azeres street 16/20 - 136, LV1048, Riga, Latvia

Contact Person: Ms. Laila Elina

telephone +371 67089137

fax +371 67089389

E-mail: laila.elina (at) rtu.lv

URL: http://www.ltp.lv