ILearn2Main Banner
ILearn2Main - Partners

 

UTEK

UTEK, som är den svenska riksorganisationen för underhåll, bildades 1969 och firade nyligen sina 40 års verksamhet. UTEK äger ett bolag, UTEK AB, som ger service till riksorganisationen. UTEK är en ideell organisation som arbetar med kunskaps- och erfarenhetsöverföring, samt utveckling inom driftsäkerhet, underhåll och kapitalvård (såväl inom industri som transporter och fastigheter).

UTEK var en av de föreningar som för 30 år sedan bildade den europeiska samarbetsorganisationen för nationella underhållsföreningar, EFNMS. UTEK har sedan sin start varit mycket aktiv i olika internationella projekt. Personerna i UTEK har inte bara erfarenhet från Leonardo-projekt inom föreningen utan också från stora projekt inom industrin, teknisk utbildning och statliga projekt, inkluderande hundratals specialister och miljoner euro. Inom EFNMS har UTEK en nyckelroll för certifiering av underhållskompetens i Europa.

I iLearn2Main har UTEK en ledande roll i att definiera fortbildningskraven inom ledning av underhåll, samt att ta fram en modell för utvärdering av kompetens inom ledning av underhåll. UTEK är också inblandad i framtagningen av utbildningens innehåll, försöksutbildning och informationsspridning, samt utvärdering av projektresultaten.

 

Sweden

UTEK AB

Address: Bo Bergmans gata 11, Box 10231, S 100 5, Stockholm, Sweden

Contact: Mr. Jan Franlund, Chairman

telephone +468 664 09 25

fax +448 664 09 26

E-mail: utek (at) telia.com

URL: http://www.utek.se