ILearn2Main Banner
ILearn2Main - Project

iLearn2Main:

Ett utbildningssystem för modernt underhåll inom industrin

Moderna företag söker förbättra ledningsförmågan när det gäller användningen av anläggningarna och behöver därför därtill välutbildad personal.

Projektet iLearn2Main syftar till att rätt anpassad utbildning och e-utbildningshjälpmedel till rätt personer, för att förbättra ledningsförmågan för underhåll.

iLearn2Main har fått ekonomiskt bidrag från Education & Training Directorate i den Europeiska Kommissionen, via UK National Authority of the Leonardo da Vinci Lifelong Learning Programme.

Tanka ner projektbroschyren!